Fotocredit: "Orkanger 02" av Trondheim Havn

Åpent møte om grønt næringsliv

Det grønne skiftet. Hva betyr det? Hvordan vil det påvirke næringslivet og framtidas arbeidsplasser? Hvordan vil det bli her i Orkdal?

 

4. september, 2015

Onsdag 2. september arrangerte MDG Orkdal et åpent møte om grønn næringsutvikling i Orkdal. Med oss hadde vi svært dyktige innledere:

  • Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Nærlingslivforeningen i Trondheimsregionen, snakka om hva som skal til for å få næringslivet med på det grønne skiftet, hvilke rammevilkår som trengs
  • John O. Tande, Research Manager i Sintef, fortalte om havvindteknologi og utviklinga den har
  • Johannes Lippart, arkitekt i Orkdal kommune, fortalte om tre som byggemateriale og mulighetene det gir i et grønt skifte
  • Martin Solli, prosjektleder for fornybar energi ved Grønt kompetansesenter på Skjetlein, fortalte om mulighetene som fins innen bioenergi/flis, og hvordan kommuner og private næringdrivende kan benytte seg av disse

Ettersom det grønne skiftet er opplest og vedtatt, ønsket vi å holde et politisk nøytralt arrangement og inviterte alle øvrige partier i Orkdal til å komme og delta. Det grønne skiftet er større enn ett enkelt parti. Det vil kreve samarbeid mellom partiene og tett kontakt med næringslivet. Vi hadde gjerne sett at det kom flere, kun Arbeiderpartiet, Venstre og Orkdalslista var representert, sistnevnte av ordfører Gunnar Lysholm. Det skal derimot sies at de oppmøtte deltok aktivt undervegs, med gode spørsmål og innspill til innlederne. Vi i MDG er veldig fornøyde med kvelden, og har lært mye som vi vil ta med oss videre til utforminga av vår lokalpolitikk. Vi ser fram til å arrangere liknende møter senere!