Velkommen på dugnad siste helga i juni

Endelig er nettsidene våre her! Det vil naturligvis ta litt tid å fylle dem ut, men innlegg og informasjon vil komme på løpende bånd. Vi åpner showet med å invitere på slåttedugnad på søndag, siste helga i juni.

hagelupin

Bilde lånt fra NRK sine nettsider.

Biologisk mangfold er viktig for Miljøpartiet de grønne, og veikantene i Norge utgjør fine leveområder for mange av landets blomsterarter. Blomstene trenger lys og åpent lende, og ettersom flere og flere blomsterenger gror igjen av skog, er veikantene et viktig sted hvor disse artene finner de levevilkårene de trenger. Også den innførte fremmedarten hagelupin liker seg her. Desverre er hagelupinen så hurtigvoksende og stor at den «kveler» andre arter i veikanten. Resultatet er at lupinen blir enerådende, og vi mister det mangfoldet vi hadde før den ble innført. Lupinen har derfor blitt svartelistet, noe som vil si at det er en uønsket art i norsk natur. Det førte til at Fylkesmannen kom med en handlingsplan mot lupin, som bl.a. gikk ut på at Vegvesenet og kommunen skal drive kantslått. I tillegg har regjeringen nylig vedtatt at lupin, sammen med flere andre fremmede arter, blir forbudt, se NRK-sak om dette her: http://www.nrk.no/nordland/na-blir-denne-arten-forbudt-i-norge-1.12418653

Selv om de nye reglene vil redusere spredning av lupin, så har vi allerede mer enn nok av den i Orkdal. Å hindre ny spredning er derfor ikke nok, vi må også prøve å redusere eksisterende bestander. Kantslåtten har begrenset virkning, fordi slåmaskina ikke når til overalt. Derfor vil vi i MDG Orkdal bidra ved å svinge ljåen! Vi inviterer alle i dalføret til å delta. Alle blir med så lenge de vil, men vi setter av hele dagen og legger opp til å kose oss i sola med god mat når vi får lyst på en pause. Vi lover trivelig selskap, god fysisk aktivitet og følelsen av å bidra til noe bra!

Mer informasjon kommer.